TAXITHAILANDNEWMODEL

TAXITHAILANDNEWMODEL

เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัดเมนูกด

เหมารถรับ-ส่งสินค้า-สัตว์เลี้ยง

⏩บริการรับ-ส่งสินค้า⏪

⛔เงื่อนไขการขนส่งสินค้า

☑️1.​ผู้ส่งสินค้าต้องแจ้งชนิดสินค้าที่ส่ง เพื่อการระมัดระวังอย่างเหมาะสม

☑️2.ไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้า ที่เกิดเนื่องมาจากการบรรจุหีบห่อของผู้ส่งสินค้า
☑️3.​ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากเหตุสุดวิสัยและอิทธิพลแห่งฝูงชน เช่น การจลาจล สงคราม การเกิดอัคคีภัย และการก่อการร้าย เป็นต้น

☑️4.ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายสินค้าประเภท แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ และน้ำกรด เนื่องจากเป็นสินค้าเสียหายง่ายมาก และอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าข้างเคียงอีกด้วย

☑️5.ในกรณีขนส่งสินค้าถึงปลายทางแล้วไม่มีผู้รับ หรือผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า หรือผู้รับปฏิเสธการชำระค่าขนส่งปลายทาง ทางเราจะดำเนินการตามคำแนะนำจากผู้ส่งสินค้า และหากว่ามีการส่งกลับคืน ผู้ส่งสินค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดนั้นด้วย

พร้อมบริการทั่วประเทศ
พร้อมบริการทั่วประเทศ